Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası

Sıkça Sorulan Sorular

·      Harman yeri su toplamayacak özellikte hafif meyilli olmalıdır.

·      Fındık yeri beton değilse fındığın toprak ile temasını kesmek amacıyla jüt örtüler üzerine serilmelidir.

·      Fındıklar ince şekilde serilmeli ve gün içerisinde karıştırılıp homojen bir kurutma sağlanmalıdır.

·      Yağmurlu havalarda fındığın ıslanmaması için üzerinin kapatılacağı bir sistem oluşturulmalıdır.

·      Organik tarım yönetmeliğine  uygun üretilmiş girdiler kullanılabilmektedir.

·      Organik tarıma uygun feromen tuzaklar kullanılabilmektedir.

·      Biyolojik mücadele yöntemleri uygulanmaktadır.

·      Kültürel önlemler ve kültürel mücadele yöntemleri uygulanmaktadır.

·      Organik tarım yönetmeliğine ve organik tarım standartlarına uygun sertifikalı ürünler kullanılabilir.

·      Kompost edilmiş veya fermente evsel atıklar.

·      Solucan (vermicompost) ve böcek dışkıları.

·      Kompostlaştırılmış veya fermente edilmiş bitkisel materyallerin karışımı.

·      Hayvansal kaynaklı ürün veya yan ürünler:


kan unu,

toynak unu,

boynuz unu,

kemik unu veya

dejelatine kemik unu,

balık unu,

et unu,

tüy, saç ve “chiquette” unu,

yün,

kürk,

süt ve süt ürünleri


·      Gübreler için bitkisel kaynaklı ürün veya yan ürünler (Örneğin:Yağlı tohum küspesi, kakao kabukları, ıskarta malt ve benzeri elde edilen gübreler)

Deniz yosunu ve deniz yosunu ürünleri

Talaş ve tahta parçaları

Ağaç kabuğu kompostu

Ağaç külü

Sürdürülebilir tarım, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden toplumun mevcut gıda ve tekstil ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir yollarla yapılan tarım anlamına gelir.

·      Organik sertifika alım koşulları, organik standartlarına ve üretilecek ürüne göre sertifikalandırma süreçleri değişmektedir.

·      Üretilen ürüne göre ve üretici grubuna ya da bireysel sertifika alınmak isteniyorsa bunun ile ilgili planlar ve projeler ilgili sertifikasyon kuruluşuna iletilmelidir.

·      İlgili sertifikasyon kuruluşu üretici sayısına göre bir ücret belirler ve anlaşma sağlandıktan sonra üretici sayısına göre yıllık denetim planı oluşturur.

·      Sertifikasyon işlemi için tarım bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kalite ve sertifikasyon kuruluşları tarafından her yıl üretici ve işletme denetimi gerçekleştirilir.

·      Tek yıllık bitkilerde ekim tarihinden itibaren en az iki yıl, mera ve yem bitkilerinde yem olarak kullanılmasından önce en az iki yıl, çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün hasadından önce üç yıllık geçiş sürecinin uygulanması gerekir. Bu geçiş süreçleri tamamlandıktan sonra hasat edilen ürün organik olarak sertifikalandırılmış olur.