Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası

Çiftçi Kayıt Sitemine Kayıt

Organik Tarım'a geçiş için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt

KSK Başvururları

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarına Başvuru

Değerlendirme

KSK tarafından yerinde inceleme ile arazi uygunluğu tespit edilir

Sözleşme

Üretici veya üretici grubu ile sözleşme imzalanır

Geçiş Süreci

Tek yıllık bitkilerde, mera ve yem bitkilerinde iki, çok yıllık bitkilerde ise üç yıldır.

Kontrol

Geçiş süreci ürünleri KSK tarafıdan kontrol edilir

Geçici Sertifikalar

Geçiş Ürünleri 12 ay sonunda  geçiş süreci ürünü sertifikası almaya hak kazanır

Denetimler

KSK tarafından geçiş süreci boyunca bir çok denetleme yapılır

Sertifikasyon

Geçiş sürecini başarı ile tamamlayanlar bir yıllık organik ürün sertifikasını almaya hak kazanır. 

Destek

Organik üretim yapan üreticilerimize tarımsal danışmanlığın yanı sıra nakdi ve ayni destek sağlamaktayız.

ORGANİK TARIM

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

  • Tarımsal ilaç, suni gübre, hormon ve diğer zararlı gıda katkılarını yasaklar.
  • Üretimden tüketime kadar her aşama kontrol edilir.
  • Doğal kaynakların en az zararla ve faydalı şekilde kullanılmasını sağlar.

Tarımsal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik  ve diğer zararlı gıda katkılarını yasaklayan. üretimden tüketime kadar her aşamasının kontrol edildiği, doğal kaynakların en az zararla ve faydalı şekilde kullanıldığı, sonuç olarak doğal, katkısız ürünlerin üretildiği tarım ekosistemidir.

Organik Tarım için her şeyden önemlisi bilinçli bir çiftçi topluluğu, süreci idare edebilecek bilgi birikimi ve deneyimli bir ekip ile mümkündür.


AZOF bünyesinde ki  Ziraat mühendisileri ile  çiftçilerin  tarım ve organik tarım ile ilgili bilgi seviyelerini ve farkındalığını  artırmak için düzenli olarak eğitimler planlar ve uygular. Üreticilerin bahçelerinde gerekli ölçüm ve analizlerinin yapılması ihtiyaç duyuylan tarımsal faaliyetlerin ( kullanılan doğal ilaç ve gübrelerin atılmasından, harmanın kaldırılmasına kadar ) tümünde aktif olarak yer alır. 

Organik Ekosistemin devamlılığını sağlamak için AZOF üreticilerinin fındıklarını daha yüksek fiyattan almakla birlikte dönüm başına destekler verir.

AZOF olarak nihai amacımız üreticilerimizin  ekonomik ve yaşam kalitesi yükselterek sağlıklı ve doğal ürünleri tüm insanlara ulaşmasını sağlamaktır.