Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası

Çevre Politikamız


Hayatımızın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü olan “Çevre”

herkes tarafından korunması ve gelecek nesillere bırakılması gereken bir servettir. Bu bilincin

farkındayız ve yaşam alanımızda her geçen gün oluşan ya da oluşabilecek riskleri ve tehlikeleri

ortadan kaldırmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

TOPRAK-BİTKİ-SU


Milli servetimiz “Çevrenin” en önemli bileşenleri olan Toprak-Su-Bitki, varlığımızın en önemli

döngülerini oluşturan elementlerdir. Bu faktörleri korumak amacı ile doğu ve batı Karadeniz’in verimli

topraklarında üreticilerimiz, iştiraklerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile yüksek değerli tarımsal

ürünler üreten, bu ürünleri işleyen ve Türk ve dünya mutfağına ulaştıran sürdürülebilir, organik tarım

yapmaktayız. Bu elementlerden,


Toprak;


Bitkilerin yaşam alanlarıdır. Bu nedenle firma olarak sağlıklı bitkilerin sağlıklı topraklardan

geleceğini biliyor, sağlıklı topraklar içinde tedarik zincirimiz içerisindeki üreticilerimize bu

kapsamda bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri veriyoruz. Yanlış gübre ve pestisit

kullanımının önüne geçmeye çalışarak bu zincirin ilk halkasını, “Toprağımızı” korumaya

çalışıyoruz.


Bitki;

Sağlıklı ürünler, sağlıklı bitkilerden elde edilir. Toprağı sağlıklı olan bitkiler için de dış

faktörlerin risklerini azaltmayı hedefleyen uygulamaları minimum zarar seviyesinde

tutarak bitki ve ürün sağlığını korumaya çalışıyoruz.


Su;


Yerkürenin yaşam sıvısı olan “Su” özellikle son dönemler de korunmaya ihtiyacı olan en

önemli elementtir. Atık su oranlarının düşürülmesi, üretimde kullanılan girdilerin suya

olan zararların durdurulması, tarım ilaçlarının kontrolsüz kullanımı sonucu suya

karşımasından doğan tehlikelerin bertaraf edilmesi, plastikler ve çöplerin uzaklaştırılması

suyu korumak için alınması gereken en önemli tedbirlerdir.