Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Çiftçiler, sözleşmeli fındık üreticilerimiz, kırsal kesimde yaşayan yurttaşlarımızın ve fındık tarımındaki mevsimlik tarım işçilerinin, yanı sıra bu paydaşların çocuklarının yaşam standartlarını yükseltmek, yaşam ve ekonomik koşullarını iyileştirmek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için yıl boyunca sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor ve uyguluyoruz. Ayrıca, bu konulardaki projelere maddi ve manevi destek sağlıyoruz.

Bu noktada en büyük amacımız başta çocukların ve kadınların emek sömürüsünden uzak tutulması ve çalışan kadınların gelir adaletsizliğinden korunmasıdır.

Bu amaçla, 2023 ve gelecek yıllarda gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk projelerimizi "Proje SENİ" altında bir araya getiriyoruz. Bu projeyle birlikte, fındık üreticilerimizin bilgi birikimini artırmayı ve ekonomik ile sosyal hayatlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, eski köy okullarının, toplantı merkezlerinin ve diğer kamusal alanların yenilenmesine katkıda bulunuyoruz. Fındık tarımı için önemli bir grup olan işçilerin yaşam kalitesini artırmak için özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yaz kursları düzenliyoruz ve eğitim-öğretim hayatlarını destekliyoruz. Tüm bu faaliyetlerimizi Devletimizin ilgili organlarının izni, takibi ve koordinasyonu ile gerçekleştiriyoruz.