Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası

ORGANİK TARIM BÜLTENİ

TEMMUZ 2023


Sayın Üreticimiz,
Temmuz ayında bahçelerinizde;

  • Yabancı ot yoğunluğuna göre tırpan ile yapancı ot mücadelesi yapılır. 
  • Bahçelerde fındıkta çotanak sayısına göre rekolte tahmini yapılır. 
  • Dalkıran zararlısına karşı feromon tuzaklar hazırlanabilir. 


FINDIKTA REKOLTE TAHMİNİ


• Fındıkta rekolte, bir üretim sezonu sonunda elde edilen fındık miktarını ifade etmektedir.
• Fındık miktarının ürün dalda iken yani hasat edilmeden önce belirlenmesine "tahmini rekolte", fındık hasat edildikten sonra belirlenmesine de "gerçek rekolte“ denir.
• Rekolte tespit çalışmalarında en erken rekolte tahmininin ‘karanfil miktarına göre’ en doğru rekolte tahmininin ise ‘çotanak miktarına göre’ belirlenebileceği ortaya konmuştur.
• Her bahçede en az 5 dalda sayım yapılır.
• Sayım yapılacak bahçelerin seçiminde bölgeyi temsil edecek şekilde sahil, orta ve yüksek kuşaktan, farklı yöneylere bakan bahçeler olmasına dikkat edilmelidir.
• Yeni tesis edilmiş bahçeler seçilmemeli.
• Her yıl aynı bahçede sayım yapılmalıdır.
• Sayım yapılan bahçenin rakımı ve koordinatları tespit edilerek kayıt altına alınmalıdır.
• Sayım yapılan bahçe bölgeyi temsil özelliğini yitirdiği zaman bahçe değiştirilerek başka bir bahçe seçilmelidir.
• Hastalıklı ve zararlı dallar seçilmemelidir.
• Seçilen dalın yol kenarında olmamasına dikkat edilmelidir.
• Her yıl aynı dalda sayım yapılmalıdır.

ÇOTANAK SAYISINA GÖRE REKOLTE TAHMİNİ


Çotanak sayısına göre rekolte hesabının yapılması belli bir formül uygulanmaktadır.
Araziden yukarıda belirtilen şartlar seçilen 5 dal seçildikten sonra;
• Bir daldaki ortalama çotanak sayısı tespit edilir.
• Bir çotanaktaki ortalama sağlam meyve sayısı tespit edilir.
• Toplanabilirlik oranı belirlenir.
Bu veriler elde edildikten sonra; 1 kilogram fındıktaki ortalama sağlam tane sayısına bölünür. Elde edilen sonuç ise bir dekardaki ortalama ocak sayısı, bir ocaktaki ortalama dal sayısı ve toplam üretim alanı ile çarpılır.


DALKIRAN


Kışı konukçu içindeki galerilerde geçiren erginler, Mart ayından itibaren çıkmakta ve yakınında bulunan fındık dallarında yeni galeriler açmaktadır. İlkbahar döneminde Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki çıkışlar sürekli olmamakta, sıcaklığa bağlı olarak ani çıkışlar şeklinde olmaktadır. Yaz dönemindeki çıkışlar ise Temmuz başından Ağustos ortasına kadar devam etmektedir. Dalkıran kabuğun altında ağacın yıllık halkaları paralelinde çevre galeri ve bunun her iki tarafında dik galeriler açar. Galeriler bitki tarafından kapatılamadığından giriş deliğinden bitki özsuyu akıntısı olur. Bitkide iletim demetlerinin zarar görmesi ve özsu akıntısı nedeniyle bitki zayıf düşmekte ve zamanla kurumaktadır.


FINDIKTA BAKTERİYEL YANIKLIK


Fındıkta bakteriyel yanıklık hastalığına neden olan Xanthomonas arboricola pv. corylina bakteriyel bir etmendir. Hastalık etmeninin gelişme sıcaklığı optimum 28- 32°C, maksimum 37°C ve minimum 5-7°C’dir.

Hastalık etmeni tomurcuklarda ölüme, yapraklarda ve zuruflarda lekelere, sürgün, dal ve gövdede kanserlere sebep olmaktadır.

Mücadele olarak taban suyu ve su tutan arazilere bahçe tesis edilmemelidir.
Hastalığın görüldüğü bahçelerde kullanılan budama aletleri %10'luk soydum hipoklorite ile dezenfekte edilmelidir.


AZOF A.Ş. HAZİRAN AYI FAALİYETLERİ


• Alaplı’da köy ziyaretleri gerçekleştirilerek üreticilerimize eğitimler verildi.
• RA projesi kapsamında üreticiler ile görüşülerek sürdürülebilirlik ve arazi çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
• Organik tarım projesi kapsamında yeni üretici kayıtları alındı.
• Eccocert sertifikasyon kuruluşundan gelen denetmenler eşliğinde 240 üreticimizin organik denetimi gerçekleştirildi.