Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası

ORGANİK TARIM BÜLTENİ

MAYIS 2023


Sayın Üreticilerimiz: 


Mayıs ayında bahçelerinizde;
Hastalık ve zararlı gözlemleri yapılabilir.
Yapraktan organik yaprak gübresi uygulaması yapılabilir.
Yabancı otlara karşı mücadele için bahçelerde tırpan yapılabilir.HASTALIK VE ZARARLI KONTROLLERİ

Mayıs ve haziran ayları itibariyle fındık zararlıları bahçelerde kendilerini belli etmeye başlamaktadırlar. Arazilerimize ara ara ziyaretler yaparak bu zararlıların kontrollerini gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Arazi kontrolleri sonrasında gerekli tespitler yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

FINDIKTA YABANCI OT MÜCADELESİ

Fındıkta yabancı ot mücadelesi organik tarım kapsamında uygun arazi koşullarında makinalı mücadele mümkün olmak ile birlikte genel olarak kullanılan yöntem ise tırpan ile biçme yöntemidir.
Tırpan genelde bölgemizde senede 2 kere yapılmaktadır. Birinci tırpan genelde mayıs-haziran aylarında ve ikinci tırpan ise hasat öncesi temmuz – ağustos aylarında yapılmaktadır. Ancak tırpan uygulamaları nisan – mayıs, haziran ayında ve hasat öncesi olacak şekilde 3 uygulama olması daha uygundur.

Yılda 3 kez tırpan uygulaması yapılmasının önemi;
• Fındık için zararlı birçok böcek türü kışı toprak altında geçmekte olup bahar ile birlikte toprak yüzeyine çıkan bu böcek türleri yabancı otlarla beslendiği için bu aylarda yapılacak tırpan, zararlılar ile mücadele niteliği taşımaktadır.

• Bahçede bulunan yabancı otlar bitkimizin ihtiyacı olan su ve besin elementlerine ortak olduğu için bitkimiz su ve besin elementi eksikliği stresine girebilmektedir.

• Nisan ve mayıs ayında yapılacak tırpan sonraki uygulamalar için bahçe içerisindeki işlemleri kolaylaştıracaktır.
• Yapılan tırpan uygulaması sonucu bahçede kalan ot, toprak tarafından yeşil gübre olarak kullanılmaktadır.
• Hasat öncesi yapılan tırpan uygulaması ise hasat işlemlerini kolaylaştırmaktadır.


FINDIK KURDU


Fındık kurdu ergini kül renginde, bazen sarımsı veya açık kahverenginde olup; başı öne doğru uzayarak hortum şeklindedir.
Fındık kurdu, tüm fındık yetiştirilen bölgelerimizde, özellikle orta ve yüksek kesimlerde, tombul ve ince kabuklu fındık çeşitlerinde zararlı olmaktadır.
İlk erginler iklime bağlı olarak mart ayında görülür. Ergin çıkışı mayıs başlarında oldukça artar, çıkan erginlerin 16°C'den düşük sıcaklıklarda aktivitesi düşüktür. Mayıs ayında ergin çıkışı tamamlanmış olur. Sıcaklık 20°C'ye erişinceye kadar uçamadıklarından aynı ocak üzerinde beslenmek zorunda kalırlar. Uzun süre beslenip mayıs sonu haziran başında yumurtlamaya başlar. Bir dişi ortalama 42 yumurta bırakır. Yumurtalarını meyve kabuğunun altında hazırladığı bir yuvaya bırakır. Yumurtadan çıkan larva iç fındık üzerinde 1 ay kadar beslenir. Gelişen larva 1,5-2 mm çapında delik açarak toprağa iner. Larvalar, toprakta hazırladıkları bir yuva içinde pupa olurlar. Burada 1-3 yıl kaldıktan sonra erginler çıkar. Toprağa geçen larvaların %18'i bir yıl sonra, %75'i ikinci yılda ve %7'si de üçüncü yılda ergin olup topraktan çıkarlar. Şiddetli kış, ergin çıkış oranını artırır. Ergin ömrü üç ay kadardır. Fındık kurdu hem ergin hem de larva döneminde zararlı olmakta ve bir çift böcek yaklaşık 200 adet meyveye zarar vermektedir.

Erginler erken dönemde çiçekler üzerinde beslenmekte, daha sonra yeni gelişmekte olan fındık meyvelerinin kabuğunu delip içindeki yumuşak kısımlarla beslenmektedir. Normal iriliğe ulaşıncaya kadar zarar gören meyvelerde kabuk içindeki etli kısım bozularak sarı bir renk alır. Sonradan bu renk kabuk üzerinde de belirir, ayrıca kabukta çöküntüler olur. Bu zarar şekline halk arasında sarıkaramuk denir. Meyve normal iriliğe ulaştıktan sonra zarar görürse meyve içi kararır ve bu zarar şekline de karakaramuk denir.

FINDIK KURDU MÜCADELE ZAMANI


• Bahçe toprağının köklere zarar vermeyecek şekilde çapalanması böcek yoğunluğunun azalması açısından önemlidir.
• Beyaz örtü yöntemi ile de sirkelenen dallardan örtüye düşen böcekler toplanarak imha edilmelidir.
• Bazı kuş türleri ergin avcısı oldukları bilinmektedir.


FINDIK ALAN BAZLI DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI


Fındık üreticilerin beklediği alan bazlı destek ödemeleri 07 Nisan 2023 günü ödendi.Ödenecek para ise dönüm başına 170 TL.Hesaplara üreticilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödemeler yapılacak.TC kimlik numaralarının son hanesi çift rakam olan üreticiler 7 Nisan günü,Tek olan üreticilere ise 14 Nisan günü ödemeler yapıldı.


AZOF A.Ş. NİSAN AYI FAALİYETLERİ


• Alaplı’da köy ziyaretleri gerçekleştirilerek üreticilerimize eğitimler verildi.
• RA projesi kapsamında üreticiler ile görüşülerek sürdürülebilirlik ve arazi çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
• Organik tarım projesi kapsamında yeni üretici kayıtları alındı.
• Üreticilerimiz için ücretsiz gübre dağıtımları yapıldı.