Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası

Sayın Üreticilerimiz, 

Kasım ayı kış mevsiminin başlangıcı ve yaprakların artık döküldüğü, erkek çiçeklerin olgunlaşmaya başladığı ve çiçek tozu yaymaya başladığı dönemdir.

Bunun yanında;

Bahçelerden analiz için toprak numunesi alımına devam edilebilir.

Budama, kök ve dip sürgünü temizliği yapılabilir.

Kireç uygulaması yapılarak toprak bellenebilir.

Fosforlu ve potaslı gübreler verilebilir.

Hastalık ve zararlı kontrolleri yapılabilir.

Kireç Uygulamasının Fındık İçin Önemi Fındık tarımı yağış miktarının fazla olduğu Karadeniz Bölgesinde yapılmaktadır. Yağışların fazla olmasından kaynaklı toprakta bulunan kalsiyum yıkanarak uzaklaşır. Topraktaki kalsiyum iyonlarının yerini hidrojen iyonları alır ve bu durum toprak reaksiyonun (pH) asit karakter kazanmasına, yani toprağın asitleşmesine, üretici deyimi ile toprağın tansiyonun düşmesine neden olur.

 

Asit karakterli topraklar bitki besin elementleri bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından kullanılmasını sınırlandırmaktadır. Fındık üretiminin yapıldığı Karadeniz Bölgesinin hemen hemen tamamında bu durum söz konusudur. Yani topraklar asit karakterlidir. 

 

Toprak reaksiyonun düzeltilmesi fındığın sevdiği 5,5-6,5 pH seviyesine getirilebilmesi için toprağa kireç uygulanmalıdır. Uygulanacak kireç miktarı toprak analizi yardımı ile edilmelidir. Uygulanacak kireç miktarı toprak analizi yardımı ile tespit edilmelidir

 

Toprağa kireç uygulamasında sönmüş kireç Ca(OH)2, sönmemiş kireç CaO, kireç taşı CaCO3 verileceği gibi bu iş için üretilen tarım kireçleri de verilebilir. Tarım kireçleri bünyelerinde magnezyum elementinin bulunması nedeni ile kireçlemede özellikle tavsiye edilir. 

 

 

Resim 1: Doğru Kireç Uygulaması 

 

Kireç Verilmesinin Toprak İçin Faydaları

 

  • Toprağın yapısı iyileşmektedir.
  • Toprağın su tutma kapasitesi artmaktadır.
  • Toprağın kalsiyum ve magnezyum oranını arttırmaktadır.
  • Toprakta bulunan diğer bitki besin maddelerinin fındık tarafından alınmasını kolaylaştırır.
  • Toprakta mikroorganizma faaliyetinin artması sağlanır.

Fındık yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken husus ihtiyaçtan fazla kirecin toprağa verilmemesidir. Çünkü kireç eksikliği kadar toprakta fazla miktarda bulunması da önemli sorunlar meydana getirmektedir.

Toprak pH’sının yüksek olması durumunda bunu dengelemek amacı ile kükürt verilmelidir. Kükürt kirecin tam aksine toprak pH’sını düşürücü etki yapmaktadır.

 

Kireç Uygulama Zamanı ve Uygulama Tekniği

 

Toprağın kireç ihtiyacının olup olmadığı yapılacak toprak analizi ile tespit edilmektedir. Kireç uygulaması her üç yılda bir kasım, aralık ve ocak aylarında yapılmalıdır. Bahçenin toprak yapısı verilecek kireç miktarında etkili olmaktadır. Hafif yapılı topraklarda uygulanacak miktarı ağır yapılı topraklara göre daha az olmaktadır.

 

Kireç fındık bahçelerinde iki yöntem ile verilebilir. 

 

1.         Tavsiye edilen kireç miktarı bahçenin tüm yüzeyine eşit olarak serpilir ve köklere zarar vermeyecek şekilde mümkün olduğu kadar derine çapalanması daha iyi bir netice verecektir.

2.         Ocakların dal izdüşümündeki 50-60 cm’lik banda kireç verilir ve çapalanır. Bu yöntemde verilecek kireç miktarı ilk yönteme göre daha az olmaktadır.

 

 

ÇKS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ!

 

Açıklanan karar göre Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ve yapılacak güncellemeler e-Devlet üzerinden yapılabilecektir.

Daha önceden Eylül ayından Haziran ayına kadar devam başvuru süreci artık 1 Eylül ve 31 Aralık tarihleri arası devam edecektir.

Daha önceden ÇKS işlemi için istenen belgeler artık ilk defa ÇKS belgesine başvuru yapacak kişilerden istenecektir.

Ürün beyan formu için ise sadece üretici imzası yeterli olacaktır.

 

2022 YILI İÇİN ÖDENECEK ORGANİK ve GÜBRE MAZOT DESTEKLERİ AÇIKLANDI

 

20.10.2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan habere göre fındıkta dönüm başına verilen gübre desteği 21 TL ve mazot desteği ise 62 TL olarak açıklandı. Böylelikle üreticilerin bu yıl faydalanacakları gübre mazot desteği 83 TL olarak belirlenmiş oldu.

Organik tarım destekleri;

Organik statülü arazilere sahip üreticiler bireysel organik üretim yapıyorsa dekara 100 TL, ürün sertifikası toplu şekilde alınıyorsa üretici desteği dekara 50 TL olarak açıklandı. 

 

Geçiş statüsünde olan C3 statülü araziler sahip üreticiler bireysel olarak üretim yapıyorsa 40 TL, ürün sertifikası toplu şekilde alınıyorsa üretici desteği dekara 20 TL olarak açıklandı.

 

Geçiş statüsünde olan C2 statülü araziler sahip üreticiler bireysel olarak üretim yapıyorsa 20 TL, ürün sertifikası toplu şekilde alınıyorsa üretici desteği dekara 10 TL olarak açıklandı.

 

Organik tarıma yeni başlayan C1 statülü üreticiler ise organik tarım kapsamında destek verilmemektedir.