Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası

ORGANİK TARIM BÜLTENİ

ŞUBAT 2023

 

Sayın Üreticimiz,

Şubat ayında bahçelerinizde;

Toprak analizi sonucunuza göre tavsiye edilen ahır gübresi uygulamasına devam edebilirsiniz.

Kök ve dip sürgünü temizliği yapılabilir.

 

ORGANIK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI BAŞLADI

2023 yılında devlet tarafından verilen desteklerden yararlanmak ve sertifikasyon sürecine dahil olmak için bakanlık tarafından yayınlanan tebliğde belirtilen (EK-3) “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi “ ve (EK-4) “Destekleme Talep Formu” doldurularak bulunulan İl veya İlçe Tarım müdürlüklerine teslim edilerek başvuru da bulunulmalıdır.Bu esnada organik tarım yaptığımız sözleşmeli üreticilerimize danışmanlarımız aracılığıyla gerekli bilgilendirmeler yapılarak,üreticilerimizin destekleme ödemelerinden mahrum kalmamaları hedeflenmektedir.Başvurular  09 Ocak/24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılmalıdır.

Devlet tarafından organik tarım yapan ve organik tarım bilgi sistemine kayıtlı olan üreticiler desteklerden yararlanabilir.

YENİ DİKİMLER YAPILABİLİR

1-Fındık yetiştiriciliğinde; dikim zamanı bölgenin iklim şartlarına ve arazinin bulunduğu rakıma göre bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

2-Bu dönem genellikle ekim ayının ikinci yarısından, mart ayının başlarına kadar olan dönemdir.

3-Bu dönem teknik olarak şu şekilde ifade edilebilir; fındık yapraklarının yarısından fazlasının dökülmesinden itibaren baharda tekrar bitkiye su yürümeye başladığı zamana kadar olan süredir.

4-Kışları ılık geçen yerlerde sahil kolda ve orta kolun bir kısmında ekim-kasım aylarında dikim yapmak; kışları sert geçen yerlerde ise şubat-mart aylarında dikim yapmak daha uygundur

5-Fidan dikimi sonrasında bitkimize can suyu vermeyi ihmal etmemeliyiz.          

 

DİKİM ARALIKLARI

 

Ülkemizde fındık yetiştiriciliğinin en önemli problemlerinden bir tanesi bahçelerimizde bitkilerin yetişebileceği yeterli alan mevcut olmaması yani ‘dikim sıklığıdır’.

Ülkemizde fındık bahçelerinin sık dikilmiş olması verim düşüklüğünün en büyük sebebidir. Aynı zamanda fındık ocaklarının sık dikim olması hastalık ve zararlıların gelişmesine de daha uygun ortam hazırlamaktadır.

Fındık bahçelerine bakıldığında yol kenarlarında bulunan ocaklarda ve dallarda her zaman daha iyi verim olduğu görülür. Bunun sebebi ise bu ocakların veya dalların ışıklanma ve havalanma ihtiyacını iyi bir şekilde karşılamasıdır.

Fındık bahçelerinde dikim yapılırken ocakların oluşturacağı en yüksek taç genişliğinin düşünülmesi gerekmektedir.

Fındık bahçesinde düşündüğümüz dikim sistemlerine göre uygun dikim aralıklarını tespit etmemiz gerekmektedir.

Ocak şeklinde yetiştiricilikte ocaklar arası mesafe toprağın yapısına göre 5 – 7 metre arasında olmalıdır. Bu aralık zayıf topraklarda 5 metre olabileceği gibi kuvvetli topraklarda 6 – 7 metre olmalıdır.

Tek gövdeli yetiştiricilikte ise zayıf topraklarda sıra üzeri mesafe 2,5 metre sıra arası mesafe ise 3 metre olması gerekirken; kuvvetli topraklarda sıra üzeri mesafe 3 – 3,5 metre sıra arası mesafe de 3,5 – 4 metre olmalıdır.

 

 

 

 

FINDIKTA ERKEK ÇİÇEK OLUŞUMU VE TOZLANMA

 

Fındıkta erkek çiçekler, mayıs ayı içinde yıllık sürgünler üzerinde yaprak koltuklarında tek tek, ikili veya üçlü gruplar halinde oluşmaya başlar. Erkek çiçeklerin gelişmesi genel olarak kasım ayına kadar devam eder.

 

Olgunlaşan püsler sıcaklığa, çeşitlere ve rakama göre değişmekle birlikte kasım ayından itibaren toz yaymaya başlar. Toz yayma işlemi şubat sonu mart ayının ortalarına kadar devam eder. Çiçek tozu yaymaya başlamadan önce 2,5 – 3 cm boyunda olan püsler tozlanma döneminde 5 – 6 cm boya ulaşırlar.

Erkek çiçeklerin bu şekilde açılıp uzamasına fenerlenme denilmektedir.

Olgunlaşan erkek çiçeklerin (püslerin) toz keseciklerinin patlaması ile çiçek tozlarının rüzgar yardımı ile dişi çiçeklere (karanfillere) ulaştırılması olayına tozlanma denir.

Fındıkta meyve oluşumu için tozlanmanın ve sonucunda da döllenmenin gerçekleşmesi şarttır. Fındık bitkisinde tozlanma tamamen rüzgar yardımı ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle tozlanmada mevsimsel olaylar çok önemlidir.

 

 

TOZLAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 

1-Bahçelerimizde ana çeşidimize uygun en az 2-3 farklı tozlayıcı çeşit bulundurulması gerekmektedir.

2-Ana çeşitlerin tozlayıcı çeşitlere mesafesi 20 metreden fazla olmamalıdır.

3-Tozlayıcı çeşitler bahçe içinde dağınık vaziyette olmalı ve % 5–6 oranında tozlayıcı çeşide bahçede yer verilmelidir.

4-Tozlanma rüzgar ile gerçekleştiğinden, tozlanma döneminde yağışlı veya sisli günlerin fazla olması tozlanmayı olumsuz etkiler.

5-Sıcaklığın 0 °C ve altına düşmesi erkek çiçeklerin fenerlenmesini ve çiçek tozu dağılımını durdurmaktadır.

6-Çiçek tozunun yayılması için havanın nispi neminin düşük, sıcaklığının ise yüksek olması gerekmektedir. (Sıcaklığın 8 °C den düşük ve nispi nemin %85’ten fazla olması durumunda çiçek tozu yayılamaz.)

SICAK HAVA FINDIK TARIMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, fındık tarımını olumsuz yönde etkilemektedir. 10 dereceden fazla olan gece ve gündüz sıcaklık farklılıkları, fındığın alışık olmadığı koşullar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum da ayrıca fındığı strese sokmaktadır. Diğer bir durum ise son bir ayı aşkındır bölgede yağmur yağmamasıdır. Fındık bitkisinin su ihtiyacını karşılayamaması da fındığı ayrıca ikinci bir strese sokmaktadır. Kısaca gerek sıcaklıklar ve gerekse susuzluk fındığın kimyasını etkileyecek bir durumu ortaya çıkartmıştır.

Eğer bu ihtiyacını kış dönemi boyunca aylar itibarı ile almayıp, kışın son bir döneminde almaya çalışırsa, bu durum bitkinin genel yapısında bitkiyi strese sokacaktır. Bitkinin yaşadığı bu stres, bitkinin meyvesi ile arasında bir uyuşmazlığa neden olacaktır.

 

KAR YAĞIŞININ FINDIK TARIMINA ETKİSİ

1-Fındık bitkisi yıllık olarak soğuklanma gereksinimi duymaktadır.

2-Kar yağışı ile beraber hava yumuşar ve aşırı soğuk kırılmış olmaktadır.

3-Kar bitki üzerinde koruyucu bir örtü oluşmuş olur.

4-Karda bulunan amonyak, karın erimesi ile birlikte toprakta kalır. Toprakta kalan amonyak azot bakterileri tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına dönüştürerek bitkinin azot ihtiyacını karşılamasını sağlar.

5-Kar yavaş yavaş eridikçe toprak tarafından emilir, bitkinin su ihtiyacı karşılanmış olur. Su toprak tarafından depolanarak toprak nemini düzenlenir.

6-Kar yağışı toprakta bulunan demir, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller çözünerek bitki beslenmesine katkı sağlar.

 

 

AZOF A.Ş. OCAK AYI FAALIYETLERI

           

Alaplı’da köy ziyaretleri gerçekleştirilerek üreticilerimize eğitimler verildi.

RA projesi kapsamında üreticiler ile görüşülerek sürdürülebilirlik ve arazi çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Organik tarım projesi kapsamında yeni üretici kayıtları alındı.

Fair For Life (Adil Ticaret) projesi kapsamında üreticilerle görüşülerek proje hakkında bilgilendirilme yapıldı.

Alaplı da bulunan ofiste organik statüdeki üreticilerimizin organik destekleme başvuru dilekçeleri dolduruldu.