Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası


Sayın Üreticimiz,
Ekim hasat ve harman işlemlerini tamamladığımız artık yeni sezon için hazırlıklara başladığımız zamandır.

Bunun yanında;

Mayıs böceği ile kültürel mücadele yapılabilir.


Bahçelerden analiz için toprak numunesi olabilir.


Budama, kök ve dip sürgünü temizliği yapılabilir.

Fidan çukurları açılır ve dikim yapılabilir.

 

EKİM AYI TARIM BÜLTENİ

 

 

Bütün bitkilerin olduğu gibi fındığında gelişmesi için 17 element mutlaka gereklidir. Bitki tarafından fazla miktarda ihtiyaç ve birinci derecede önemli olan elementler makro elementlerdir. İkinci derecede önemli olan elementlere mikro elementlerdir. Ancak burada şöyle bir durum var ki makro ve mikro elementler bitkilerin gelişmesi için aynı şekilde önemlidir ve mutlaka gereklidir. İkisi arasındaki fark; makro besin elementleri tarafından daha fazla miktarlarda kullanılmasıdır.

Bahçeden bol miktarda ve kaliteli fındık alınabilmesi için fındığın ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması mutlaka gerekmektedir. Toprağın pH’sını, hangi gübreden, ne zaman, ne kadar ve nasıl kullanılacağının bilinmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçların belirlenmesi için ise toprak analizi,

gerekirse yaprak analizinin yaptırılması gerekmektedir.

Toprak analizi sayesinde, toprakta eksik olan ve bitkinin gelişimini sınırlandıran besin elementlerinin neler olduğu anlaşılır ve ihtiyaç duyulan gübrenin çeşit ve miktarları en doğru şekilde öğrenilir.


Toprak Tahlili Yapılmamasının Olumsuzlukları 

1.    Analiz ile ihtiyaçlar belirlenmediği için, ihtiyaçtan fazla gübre kullanılabilir. Bu durumda ihtiyaçtan fazla kullanılan gübre ekonomik anlamda gereksiz harcama yapılmış olacaktır.

2.        Bitki besin elementlerinin fazla miktarda kullanılması fındıkta gelişme bozukluklarına neden olur.

3.       Gereğinden daha az gübreleme sonucunda bitki gelişimi yavaşlar ve ürün miktarı azalır.

4.        Bahçe toprağının yapısına uygun gübre kullanılmalıdır. Düşük pH’lı topraklarda, pH’nın düşmesine neden olacak gübre kullanılmamalıdır.

5.       Gübrelerin yanlış zamanda ve yanlış şekilde verilmesi halinde istenilen sonuçlar alınmayacaktır.

6.       Gerekmediği halde kireçleme yapılması, bitki-besin maddesi dengesini bozarak bitki gelişimini olumsuz etkiler. Toprak özellikleri bozulmaktadır.


Şekil 1 Toprak Numunesi Alma

 

 

Toprak Örneğinin Alınması


Toprak örneğinin alınması esnasında dikkat edilecek en önemli husus; toprak örneğinin bahçenin tamamını temsil etmesidir.

Bir bahçenin toprağı, diğer bir bahçenin toprağına çoğu zaman benzemediği gibi aynı bahçe içerisinde de değişik toprak özelliği taşıyan kısımlar olabilir. Arazi eğimi, toprak rengi, yükseklik, drenaj ve toprak derinliği toprak yapısını etkileyebilir. Bu özellikler göz önüne alınarak bahçemizde birbirinden farklı yapıda toprak özelliğine sahip alanlar belirlenmelidir.

Belirlenen bu alanlardan ayrı ayrı toprak numunesi alınmalıdır.

Toprak örnekleri bahçenin genel görünüşüne göre S, U veya Z şeklinde dolaşarak en az 5-6 yerden 0-20 cm ve 20-40 cm’lik veya 0-30 cm’lik derinlikten alınabilir.


  Toprak Örneği Alınırken Uyulması Gereken Kurallar

1.       Önce bahçenin genel görünümüne bakılmalı, büyük farklılıklar varsa her farklı yer için ayrı örnek alınmalıdır. Bir farklılık yok ise 20-25 dekar için bir örnek yeter- lidir.

2.        Dere, orman, kanal, su arkı, çit veya yol kenarlarından, harman yerlerinden, gübre yığını ve su birikintisi olan yerlerden örnek alınmamalıdır.

3.       Harman yerleri ve ağaç altlarından örnek alınmamalıdır.

4.       Daha önceden dal, kök ve otların yakıldığı yerlerden örnek alınmamalıdır.

5.       Tümsek ya da su birikmesi nedeniyle çukurlaşmış noktalardan örnek alın- mamalıdır.

6.       Fındık ocaklarında köklerin yayıldığı ve gübre verilecek bölgeden örnek alın- malıdır.

7.       Toprak fazla çamurlu ise bu zamanlarda örnek alınamamalıdır.

8.       Toprak örneği alınmasında bel, toprak burgusu ve toprak sondası gibi aletler kullanılmalıdır.

9.       Toprak örneğinin en uygun zamanda yani fındık hasadından sonraki dönemde (sonbaharda) alınması gerekir.

 

 

 

                                                                                                  Şekil 2 Toprak Numunesi Alım Aletleri0-30 cm’den Toprak Örneğinin Alınması

🌰Örnek alınacak noktalarda, yabancı maddeler (otlar, kurumuş bitki artıkları vb) temizlenip, V şeklinde 35-40 cm derinlikte bir çukur açılır.

🌰Çukurun kenar kısmında kürekle 0-30 cm derinlikten 2-3 parmak kalınlığında toprak dilimi alınır ve alınan numune kovaya konulur.

🌰Toprağın üst kısmını temsil eden ve küreğin sap kısmına yakın olan toprak kısmının da alınan numune içinde olmasına dikkat edilmelidir.

🌰Alınan toprak örnekleri bir araya toplanır, iyice harmanlanarak iki kiloluk kısmı laboratuvara götürmek üzere torbalanır.

🌰Bahçenin büyüklüğüne göre 5-6 farklı noktadan toprak örneği alınmalıdır.