Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası


 

Sayın Üreticimiz,

Aralık ayı kış mevsiminin kendini hissettirdiği yaprakların döküldüğü, püslerin belirginleşmeye ve karanfillerin oluşmaya başladığı ve yenilenmenin kendini yavaş yavaş göstermiş olduğu bir dönemdir.

Bunun yanında;

Fındık üreticisinin işlerinin en az olduğu aydır. 

Fındık dallarında püsler irileşmiş, karanfillerin tomurcukları şişmiş ve tam patlamaya hazır, yer yer kırmızı uçları görülmektedir.

Üretici uygun hava şartlarında toprak ve yaprak analizlerinin sonuçlarına göre diğer aylarda zaman bulamamışsa kirecini verir, çitlerini, hendeklerini onarır.

                                                                                                                

Çiftlik gübresi(Ahır gübresi)


Ahır gübresinin etkisi kimyasal gübreler gibi tek yönlü değildir; bir yandan toprağa besin maddesi sağlarken diğer yandan toprağın yapısını bitkiler için uygun hale getirmektedir.

Hayvan Türü

N (Azot)

P (Fosfor)

K (Potasyum)

Tavuk

3.6

1.3

1.3

Sığır

2

0.65

1.6

Ördek

2.6

0.8

0.5

Keçi

4

0.61

2.8

At

2.5

0.25

0.8

Domuz

2.8

1

1.2

Koyun

3.5

0.55

1

Hindi

5

0.6

0.8

Tablo 1 Bazı hayvansal gübrelerin besin elementi içeriği(%)

Kullanılacak çiftlik gübresinin olgunlaşmış olması gereklidir. Çünkü çiftlik gübrelerinin bünyesindeki azot bitkiler için elverişsiz formdadır. Olgunlaşma sürecinde azot fikse olur ve amonyum ve nitrata dönüşerek bitkiler için elverişli hale gelir.

Ahır gübresince zengin olan topraklarda su daha tutulur. Bu şekilde depolanan su özellikle yıl içinde bitkinin ihtiyacı olduğu dönemlerde kullanılmaktadır. Ahır gübresi kullanım oranı arttıkça toprak tarafından tutulan su miktarı da artmaktadır.

Ahır gübresi miktarı

Ton/Da

Su Tutma kapasitesi %

Oransal değer

0

31.5

100

1

33.5

106

2

34.3

109

4

36.6

116

Tablo 2 Toprağa verilen ahır gübresi arttıkça su tutma kapasitesi de artmaktadır.

 

Bu gübreleri uygun ortamlarda bir müddet beklettikten sonra ihtimar (olgunlaşma) etmeleri sağlanmalı ve ondan sonra kullanılmalıdır.

Yığın şeklindeki gübrenin uygun şekilde korunabilmesi için:

1.Gübre yığınını yeterince sıkıştırılmış olması,

2.Yeterli düzeyde nem içermesi,

3.Hava koşullarından en az düzeyde etkilenmesi,

4.Yığının bozulmadan saklanması,

5.Yıkanmayı önlemek amacı ile tedbir alınması gerekir.

 

 

 

 

 

Ahır gübresinin açıkta bekletilme süresi

3 ay

6 ay

9 ay

Toplam ağırlık

39,6

56

71,1

Azot

35,1

42,3

56,9

Fosfor

17,4

31,5

38,4

Potasyum

24,8

37,9

45,2

Organik Madde

51,7

71,4

79,8

 

Tablo 3 Ahır gübrelerinin açıkta bekletilmeleri halinde bekletilme sürelerine bağlı olarak meydana gelen kayıplar               

Organik Gübrelerin Önemi

v Organik gübreler toprağın su geçirgenliğini arttırır. Dolayısıyla suyun köklere ulaşmasını sağlar.

v Toprağın geçirgenliğinin artmasından suyun yüzeyde akmasına, buharlaşmasına ve toprak kaymasını engeller.

v Toprağın kolay tava gelmesini sağlar.

v Toprağın havalanmasını ve yararlı organizmaların topraktaki faaliyetini arttırır.

v Organik gübrelerin parçalanması sonucu açığa çıkan karbondioksit ve organik asitler toprakta bulunan besin elementlerini bitki için daha yarayışlı hale getirir.

v Organik gübrelerin uygulandığı topraklar daha fazla ısı emdiklerinden bitki gelişimi için daha uygundur.

v Ahır gübreleri yapısal özelliklerinden kaynaklı toprak pH’sını olumlu etkiler.

v Organik gübreler topraktaki biyolojik hayatı olumlu etkiler. Toprak canlılığı artar.

v Ahır gübresindeki fosfor kimyasal kaynaklı fosfora göre daha yararlıdır.

 

 

 

Bordo Bulamacı

Bordo bulamacı, patojenlere karşı esas toksik madde olan bakır iyonlarını içeren ve asit karakterli bakırın pH’sını nötürleştirerek, fitotoksik etkiyi gidermek amacıyla kireç katılarak kullanılan ve kolay hazırlanabilen koruyucu bir ilaçtır.

Bordo bulamacı, patojenlere karşı esas toksik madde olan bakır iyonlarını içeren ve asit karakterli bakırın pH’sını nötürleştirerek, fitotoksik etkiyi gidermek amacıyla kireç katılarak kullanılan ve kolay hazırlanabilen koruyucu bir ilaçtır. Yani göztaşı (bakır sülfat % 98) ve kireç kullanarak hazırlanan bir karışımdır.

Bordo bulamacı çok sayıda fungal ve bakteriyel hastalığa karşı kullanılan bir tarım ilacıdır. Özellikle sonbaharda hasattan sonra ve ilkbaharda çiçek gözleri uyanmadan önce zeytin ağaçlarına bordo bulamacı uygulandığında, ertesi yıl olabilecek potansiyel hastalıklara karşı etkili ve ekonomik bir mücadele yapılmış olunur.

Bordo bulamacı kullanıma hazır halde bayilerinde bulunabileceği gibi, göztaşı (bakır sülfat) ve kireç ile hazırlanıp kullanılması da mümkündür. 

 


Bordo Bulamacı Nasıl Hazırlanır ?

1 kilogram bordo bulamacı için gerekli malzemeler:

1 kg göztaşı,

1 kg sönmüş veya 0,5 Kg sönmemiş kireç,

1 adet 100 lt’lik kap,

1 adet 50 lt’lik kap,

Süzmek için tülbent,

Karıştırmak için bir sopa,

Kapların plastik, ağaç fıçı, beton olması gerekiyor. Bordo bulamacı yapımında demir, saç, teneke gibi malzemeler kullanılmamalıdır. Bordo bulamacı hazırlanırken öncelikle göztaşı 50 litre su alan bir kapta eritilir. Kireç suda söndürülür veya sönmüş kireç seçilir, 100 litrelik fıçıya süzülerek aktarılır. Su ilave edilerek 50 litreye tamamlanır.

 İlk kapta hazırlanan 50 litrelik gözyaşı taşı solüsyonu, kireçli su üzerine yavaş yavaş dökülür. Yavaşça ve karıştırılarak yapılan işlemin ardından açık mavi bir bulamaç elde edilir. Bu oranlarla 1 kilogramlık bordo bulamacının hazırlanması tamamlanır.

 

 

Bordo Bulamacı Ne Zaman Atılır?

Bordo bulamacı, meyve ağaçlarına sonbaharda yaprakların dörtte üçü veya tamamı döküldüğünde %2’lik doz ile uygulanıyor. İlkbaharda uygulanacağında ise gözler uyanmadan 1 hafta kadar önce %1-1,5’luk doz yeterli görülüyor. Uyanmaya başlayan bağlarda, sürgün boyları bir karışa ulaştığında bordo bulamacı atılabiliyor.