Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası

Sayın Üreticimiz,

Ağustos ayı, bildiğimiz gibi verilen emeklerin karşılık bulacağı, ürünümüzün hasadına başlayacağımız, harmana karışacağımız sezonun son işlemlerini yapacağımız aydır.

Bunun yanında;

Hasat öncesi bahçelerde son tırpan uygulaması,

Amerikan beyaz kelebeği ile mekanik mücadele,

Uçkurutana karşı mekanik mücadele yapılabilir.

Fındıkta Hasat ve Harman                                                                                                                                               

Fındıkta üretiminde özenle uygulanması gereken en önemli işlemlerden birisi de hasat ve harmanlama işlemleridir. Sene boyunca verilen emeklerin karşılık bulması için hasat ve harmanlama işlemlerinin bilinçli olarak yapılması ve ürün kalitesinde kayıpların engellenmesi gerekmektedir.

Hasat

Fındıkta hasat zamanı ve hasat yöntemi verimi ve kaliteyi önemli derecede etkilemektedir.

Hasat Zamanın Belirlenmesi

 

ü  Fındık zurufunda sararma ve kızarmanın %80 oranına ulaşması,

ü  Fındık tanelerinin zuruf içerisinde dönmeye başlaması,

ü  Zurufun kolay bir şekilde soyulabilmesi,

ü  Fındık dalları sirkelendiğinde dalda bulunan meyvelerin yarısından fazlasının dökülmesi,

ü  Fındığın sert kabuğunun %80 oranında kızarması,

ü  Dalda bulunan fındığın nem oranın %28-30 seviyelerine düşmesi,

ü  Kabuk ve iç fındığın iriliğine bakarak hasat zamanın geldiğini anlayabiliriz.Şekil 1 Hasat olgunluğuna gelmiş fındık

Erken hasat yapılması durumunda oluşacak olumsuzluklar

·       Fındık kurutulduktan sonra buruşukluk oranı artacaktır.

·       Randıman ve beyazlatma oranları düşer.

·       Yağ oranını ve protein oranını da olumsuz yönde etkilemektedir.

·       Erken hasat edilen fındıkta nem miktarı yüksek olacağından kurutma işlemi uzun sürer, fındığın çürüme ve bozulma olasılığı artar.

·       Erken hasat edilmiş fındıkta aflatoksin gelişimi daha fazla olmaktadır.

Hasat Yöntemleri

Ülkemizde fındık hasadı daldan ve yerden meyvelerin toplanması suretiyle yapılmaktadır. Henüz yaygın olamamakla birlikte makineli hasat üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır.

Daldan Fındık Hasadı

Meyilli arazilerde fındık hasadı genellikle bu yöntem ile yapılmaktadır. Çünkü bu tip arazilerde dökülen düşen fındıkların yuvarlanarak kaybolma ihtimali fazladır. Doğu Karadeniz’de Batı Karadeniz’e nazaran daha fazla uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem ile bir kişi ortalama 70-75 kg zuruflu fındık toplamaktadır.

Daldan Fındık Hasadının Olumsuzlukları

ü  Bu yöntemde hasat olgunluğuna gelmeden fındık toplanmaya başlandığı için kalite kayıpları söz konusu olmaktadır.

ü  Hasat için gerekli işçilik maliyeti daha fazla olmaktadır.

ü  Fındığın toplanması esnasında gelecek yılın çiçek gözleri de zarar görmekte ve bu durum gelecek yılın fındığında verim düşüklüğüne neden olmaktadır.

ü  Diğer bir hususta eğilmesi zor olan dalların eğmeye zorlanması sonucu fındık dallarına zarar verilebilmekte hatta dalların kırılması söz konusudur.