Türkiye'nin Sürdürülebilir ve Sözleşmeli Tarım ile Sadece Organik Fındık İşleyen İlk Fındık Fabrikası

Sayın Üreticimiz,

Eylül ayı, bildiğimiz gibi verilen emeklerin karşılık bulacağı, ürünümüzün hasadına devam

ettiğimiz , harmana karışacağımız sezonun son işlemlerini yapacağımız aydır.

Bunun yanında;

Hasat öncesi bahçemizde yapılmamışsa dip sürgün temizliği ve hasat sonrası budama ,

Mayıs böceği ile mekanik mücadele,

Fındık filiz güvesine karşı mekanik mücadele ,yapılabilir

Toprak analizi için analiz örneği alınmaya başlanabilir.


FINDIKTA HASAT VE HARMAN


Fındıkta üretiminde özenle uygulanması gereken en önemli işlemlerden birisi de hasat

ve harmanlama işlemleridir. Sene boyunca verilen emeklerin karşılık bulması için hasat ve

harmanlama işlemlerinin bilinçli olarak yapılması ve ürün kalitesinde kayıpların engellenmesi

gerekmektedir.


HASAT


Fındıkta hasat zamanı ve hasat yöntemi verimi ve kaliteyi önemli derecede

etkilemektedir.


HASAT ZAMANININ BELİRLENMESİ

 • Fındık zurufunda sararma ve kızarmanın %80 oranına ulaşması,
 • Fındık tanelerinin zuruf içerisinde dönmeye başlaması,
 • Zurufun kolay bir şekilde soyulabilmesi,
 • Fındık dalları sirkelendiğinde dalda bulunan meyvelerin yarısından fazlasının

dökülmesi,

 • Fındığın sert kabuğunun %80 oranında kızarması,
 • Dalda bulunan fındığın nem oranın %28-30 seviyelerine düşmesi,
 • Kabuk ve iç fındığın iriliğine bakarak hasat zamanın geldiğini anlayabiliriz.
ERKEN HASAT YAPILMASI DURUMUNDA OLUŞACAK OLUMSUZLUKLAR


 • Fındık kurutulduktan sonra buruşukluk oranı artacaktır
 • Randıman ve beyazlatma oranları düşer.
 • Yağ oranını ve protein oranını da olumsuz yönde etkilemektedir.
 • Erken hasat edilen fındıkta nem miktarı yüksek olacağından kurutma işlemi uzun sürer,
 • Fındığın çürüme ve bozulma olasılığı artar.
 • Erken hasat edilmiş fındıkta aflatoksin gelişimi daha fazla olmaktadır.


HASAT YÖNTEMLERİ


Ülkemizde fındık hasadı daldan ve yerden meyvelerin toplanması suretiyle

yapılmaktadır. Henüz yaygın olamamakla birlikte makineli hasat üzerinde de çalışmalar

yapılmaktadır.


DALDAN FINDIK HASADI


Meyilli arazilerde fındık hasadı genellikle bu yöntem ile yapılmaktadır. Çünkü bu tip

arazilerde dökülen düşen fındıkların yuvarlanarak kaybolma ihtimali fazladır. Doğu

Karadeniz’de Batı Karadeniz’e nazaran daha fazla uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem ile bir

kişi ortalama 70-75 kg zuruflu fındık toplamaktadır.
DALDAN FINDIK HASADI OLUMSUZLUKLARI


 • Bu yöntemde hasat olgunluğuna gelmeden fındık toplanmaya başlandığı için kalite

kayıpları söz konusu olmaktadır.

 •  Hasat için gerekli işçilik maliyeti daha fazla olmaktadır.
 •  Fındığın toplanması esnasında gelecek yılın çiçek gözleri de zarar görmekte ve bu

durum gelecek yılın fındığında verim düşüklüğüne neden olmaktadır.

 •  Diğer bir hususta eğilmesi zor olan dalların eğmeye zorlanması sonucu fındık dallarına

zarar verilebilmekte hatta dalların kırılması söz konusudur.


ŞEKİL 2 DALDAN FINDIK TOPLAMA YÖNTEMİ GÖRSELİ


YERDEN FINDIK HASADI


Ülkemizde arazi durumu uygun olması halinde önerilen hasat yöntemidir. Bu yöntem

de genellikle hasat bir defa da değil olgunlaşan fındıklar kendiliğinden veya hafif sirkelemek

sureti ile yere düştükçe toplanır. Bu hasat yönteminde bir kişi ortalama 110-120 kg zuruflu

fındık toplar.

Daldan toplama yöntemine göre;

 •  Fındık tam olgunlaştıktan sonra hasat edildiği için kalite kayıpları yaşanmaz, kalite

yönünden en yüksek değerler yerden toplanan fındıklarda görülmüştür.

 •  Bu yöntem ile gelecek yılın meyvesini meydana getirecek gözlerin zarar görmez.
 • Hasat için gerekli işçilik maliyeti daha düşüktür.

Ancak; bu yöntemde fındık yerde çok bekletilmemelidir. Fındık kayıplarına ve küflenme

sonucu mevcut fındıktaki kalitenin düşmesine neden olmaktadır.MAKİNELİ HASAT YÖNTEMİ


Ülkemizde fındık tarımında en önemli sorunlardan biri mekanizasyondan yeterince

faydalanılmamasıdır. Amerika, İtalya gibi ülkeler fındık hasadını makinelerle yapmaktadır.


Ancak fındık arazilerimizin eğimli olması nedeni ile ülkemizde hasat işlemi insan gücü ile

yapılmaktadır ve bu durum büyük bir maliyet oluşturmaktadır.

Ülkemizde pek yaygın olarak kullanılmayan bir yöntem olup son yıllarda düz arazilerde

kullanılmaya çalışılmaktadır.


FINDIKTA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİ


Fındık hasat sezonunda farklı şehirlerden bölgemize gelecek mevsimlik işçiler için 2023

yılı fındık hasadı döneminde mevsimlik tarım işçilerinin çalıştırılmasıyla ilgili uyulması gereken

kurallar belirlendi.

 • Fındık toplama işlerinde çalışabilme kıstaslarına uygun olanların yaş ve cinsiyet ayrımı

yapılmaksızın ücretlendirilmesi,

 • Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen "İşçilerin

günlük brüt kazançları 4857 Sayılı İş Kanununun 39. maddesinde belirtilen asgari

ücretin altında olamaz" ibaresine göre belirlenecek,

 • İşçi ile işveren arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda uygulanacak karar gereği,

fındık işçisinin günlük yevmiyesi en düşük 447.15 lira olacak.

 • Hasat döneminde fındık toplama işlerinde 16-65 yaş arasında olan işçiler çalıştırılacak.
 •  Kronik rahatsızlığı olanlar ve 16 yaşından küçükler çalıştırılmayacak.
 • İlçe dışından gelen mevsimlik tarım işçileri kayıt altına alınacak, çocuklarının eğitimine

devam ettirilmesi sağlanacak.

 • Toplu alanlar dışında çadır kurulamayacak. Kaymakamlığın belirlediği alanlarda çadır

kurulacak.


TOPRAK ANALİZ ÖRNEĞİ ALINMASI


Fındık bahçesinin sıra üzerinden yani fındık ocaklarının sağ yada sol tarafından son dalın 40-50

cm dışarısından toprak numunesi alınmalıdır. Örnek alınacak yerin üst yüzeyi (çimen tabakası)

ince bir tabaka halinde otlardan temizlenerek açılır.Temizlenen bu alanda 25 cm derinliğinde bir çukur açılır. Çukurun bir yüzeyi düzeltilir.

Düzeltilen bu yüzeyden kürekle 3-4 cm kalınlığında bir toprak kesiti helva dilimi şeklinde alınır

ve bir torba yada temiz bir yüzey (çuval vs) üzerine konulur.


Bu işleme aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi arazinin bir kenarından başlayarak zik-zak hatlar

üzerinde devam edilir. Bu şekilde bahçenin en az 9-10 yerinden toprak kesiti alınmalıdır. Alınan

ve bir yerde biriktirilen bu toprakların içerisindeki taş, yaprak, odun parçaları vs. gibi yabancı

maddeler temizlenir. Büyük kesekler el ile parçalanarak ufalandıktan sonra iyice karıştırılarak

harman edilir. Hazırlanan bu topraktan 1 kg kadarı alınarak laboratuvara götürmek üzere bir

poşete konulur. Eğer toprak nemli ise gölge bir yerde bir müddet kurutulmalıdır.AZOF A.Ş.  AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ


 • Alaplı’da köy ziyaretleri gerçekleştirilerek üreticilerimize eğitimler verildi.
 • RA projesi kapsamında üreticiler ile görüşülerek sürdürülebilirlik ve arazi çalışmaları
 • hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
 • Organik tarım projesi kapsamında yeni üretici kayıtları alındı.
 • İrtibat ofisi çalışanlarımız üreticilerimizi arayarak erken hasat yapılmaması konusunda

uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu.